Suomen Terveysjärjestö STJ ry

Blogi

25
maalis2019

Kela evää lainvastaisesti toimeentulotukia kilpirauhaslääkkeeseen

Kela evää lainvastaisesti toimeentulotukia kilpirauhaslääkkeeseen Eduskunta-avustajana olen vuosia s...

 


Julkisen sanan neuvoston päätös pettymys

 

Julkisen sanan neuvosto on tehnyt vapauttavan päätöksen, kanteluun numero 5578/AL/14. http://www.jsn.fi/paatokset/5578-al-14/

 

Kantelu koski SUOMEN LÄÄKÄRILEHDEN 17.6.2014 JULKAISEMASTA ARTIKKELISTA ”Valvira selvittää yksityislääkärien antamaa epätyypillistä kilpirauhashoitoa” http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=14900/type=1

 

On vaikea ymmärtää Julkisen sanan neuvoston päätöstä, kun asiaa tarkastellaan journalistien omien eettisten sääntöjen pohjalta. Numeroidut kohdat ovat otteita säännöistä, joita eivät Lääkärilehti ja Potilaan Lääkärilehti noudattaneet.

 

Linkki kanteluun, josta löytyy lisää noudattamatta jätettyjä sääntöjä.   http://www.amplia.fi/blogi/?x119991=261911

 

Lääkärilehden artikkeli 17.6.2014 ja myöhemmin Potilaan Lääkärilehdessä julkaistu artikkeli ”Valvira selvittää yksityislääkärien antamaa epätyypillistä kilpirauhashoitoa” Lääkärilehden artikkelissa haastateltiin vain Valviran edustajaa, vaikka Valvira oli hävinnyt Hallinto-oikeudessa asian jo 14.1. 2014. Tätä Hallinto-oikeuden päätöstä ei Lääkärilehden artikkelissa tuotu millään tavalla esille.

 

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

 

Hyvään journalistiseen tapaan kuuluu kiistanalaisissa asioissa haastatella aina molempien osapuolien edustajia ja tuoda heidän näkemyksensä puolueettomasti esille.

 

Julkisen sanan neuvoston antaessa oman päätöksensä 21.1.2015 Valvira oli hävinnyt kyseisen kiistan Hallinto-oikeudessa 19.12.2014 jo toisen kerran.

 

Lääkärilehden ja Potilaan Lääkärilehden artikkeleissa lukijalla ei ollut mitään mahdollisuutta saada puolueetonta tietoa kyseisestä kiistasta.  Artikkelista lukija jäi sellaiseen käsityksen, että päätetyt valvonta-asiat ovat jo lopullisia, ja että nämä lääkärit ovat todella toimineet juuri niin, kuin artikkelissa kirjoitetaan.

 

Tässä Valviran voidaan katsoa saaneen sellaista hyötyä Lääkärilehden artikkelista, jota nimenomaan journalistien omat säännöt kieltävät.

 

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

 

Jokainen voi itse päätellä noudattiko Lääkärilehti artikkelissaan journalistien sääntöjä. Ja huomioiko Julkisen sanan neuvosto omassa päätöksessään 5578/AL/14 ohjeitaan joiden tavoitteena on tukea sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä ja edistää ammattieettistä keskustelua. http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/

 

Merja Lindström

Päätoimittaja, STJ ry puheenjohtaja

 

 

 

 

Testamenttilahjoitus

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät Hoidot Suomessa ja Euroopassa

HYVE CAM 2018 lataa esite

Vita Aktive

vita aktive

Suomen Terveysjärjestö STJ ry, info [at] stjry.fi p. 044  355 8540